Over Bart

Welkom bij Van der Harst Teksten.

Bart van der Harst, om het persoonlijk te houden.

Welkom als het gaat om teksten en tekstproducties in de ruimste zin. Interviews, webredactie, blog, content, eindredactie, toespraak. Kort en lang. Schrijven en herschrijven. Teksten die lezen. Teksten plus dus.

En we doen meer: event-verslag, ook sfeerfotografie, presentatie.

Blogcoaching. Creatieve tekstworkshops. En artistieke uitingen..

BartenofCornelis, TroubaDichter

Bart is meer dan Bart alleen. Onder de naam BartenofCornelis schrijft en presenteert Bart eigen poëzie, liedjes en verhalen. Betreedt als TroubaDichter – compleet met fijnbesnaard gitaarspel – de kleinschalige podia en platforms. Gaat ook regelmatig in op uitnodigingen voor huiskamerconcerten. Bart is ook Bard….