oktober 29, 2017 Bart van der Harst

Duurzaamheid krijgt haast

HOMO RES SACRA HOMINI
(De mens is een heilige zaak voor zijn medemens)

De Latijnse spreuk – boven het publiek – aan het balkon in de aula van het Coornhert Gymnasium is actueler dan ooit. Het onderstreept de kernwaarde van de DuurzaamheidsDag op zaterdag 28 oktober 2017 in Gouda. Locatie is het fraaie Coornhert gebouw. Bij binnenkomst waande ik me – heel even – 45 jaar terug in de tijd, de sfeer van mijn eigen middelbare school ‘De Populier’ in Den Haag. Ik begon daar in 1966 aan het HBS/Gymnasium traject, dat ik ruim 8 jaar later afsloot met een Atheneum B diploma. (De verwarrende jaren rond de introductie van de Mammoetwet…).

Zorgwekkende status?
Milieu, Klimaat, Energie waren toen geen grote agendapunten; niet urgent zorgwekkend. De windmolens van toen waren old-school Hollandsche toeristische trekkers, in de sfeer van tulpen, klompen en kaas. Omgeven met de nostalgie van droogleggen en inpolderen. Benzine en diesel stroomden bijna gratis uit de pompen. De kolenmijnen in Limburg produceerden nog volop. En in het Noorden begon de gasbel in Slochteren te luiden. Het kon niet op…

Kon niet op? Nu ís het op
Nou ja, het dreigt op te raken. Het gaat niet goed met ons milieu, ons klimaat en onze energievoorziening. Dat weet ieder weldenkend mens, wakker geschud door organisaties als Greenpeace en Urgenda en andere initiatieven, wereldwijd. De kennis, het inzicht, beginnen door te sijpelen, maar ernaar handelen is nog prematuur, zeker op de schaalgrootte waarop actie nodig is. De internationale samenleving, de economische verhoudingen en tegenstrijdige belangen et cetera.. … onze wereld, kortom, is een tanker die slechts moeizaam de koers wijzigt. Maar het moet, en alle initiatieven helpen.

Zoals de DuurzaamheidsDag Gouda, in het Coornhert Gymnasium. Prima initiatief met veel partijen (zie https://www.duurzaamheidsdaggouda.nl/). Doel: inspireren, informeren en ook verbinden op lokaal/regionaal niveau. Want duurzaam begint ook in je eigen omgeving, je wijk, je straat, je huis. Goede zaak dus, met een goede opkomst. De opening vond plaats in een ‘uitverkochte’ aula.

Toekomstige generaties
De gemeente is op urgent niveau vertegenwoordigd, niet alleen met burgervader Milo Schoenmaker, maar ook kinderburgemeester Romaissa Magouh. Burgemeester Schoenmaker vindt duurzaamheid eenprioriteit, ook met het oog op de kinderen van nu, waar Romaissa voor staat. En alle toekomstige generaties. Dat is ook de insteek van #TroubaDichter #BartenofCornelis die aansluitend op de kinderburgemeester een speciaal lied zingt. Een duurzaam lied is, omdat de melodie al bestaat, stelt de troubaDichter, kwestie van creatief hergebruik. Het is zijn eigen vertaling van de ‘evergreen’ van Louis Armstrong: WhatAWonderfulWorld. Ofwel. ‘Wat Een Mooie Planeet’ Hij draagt het lied op aan zijn juist geboren kleindochter Linne; het geboortekaartje siert de gitaar.  ‘Daarom draag ik dit lied op aan haar. En daarmee aan alle kinderen, en alle toekomstige generaties, want iedereen heeft recht op een Mooie Planeet, een duurzame wereld. En die begint met ons.”

Dat is de heilige zaak waar we voor staan, samen verduurzamen.
Ergo: HOMO RES SACRA HOMINI

(C) Bart van der Harst
/ Van Der Harst Teksten, gouda